Oplysning om persondataloven​

Sådan behandler vi dine persondata

- oplysningspligt til privatkunder, erhvervskunder og enkeltmands-virksomheder ved EU's nye Persondataforordning af 25. maj 2018.

Den 25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft og i den forbindelse er Aladdin vvs og Kiertner Kloak ApS forpligtiget til at oplyse hvilke persondataoplysninger vi gemmer om vores kunder og hvad vi bruger dem til.

Som udgangspunkt gemmer Aladdin vvs og Kiertner Kloak ApS kun almindelige persondata som vi har brug for i forhold til, at oprette dig som kunde og administrere kundeforholdet. Når du bliver oprettet som kunde hos Aladdin vvs og Kiertner Kloak ApS behandler vi, som dataansvarlig, dine oplysninger iht. EU's persondataforordning

Data der indsamles for privatkunder:

- Navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse

Data der indsamles for erhvervskunder og enkeltmandsvirksomheder:

  • Firmanavn, Adresse, Telefonnr., e-mailadresse
  • Navn på kontaktperson
  • P-nummer
  • CVR-nummer
  • Kreditkortoplysninger

Indsigtsret

Som kunde har du ret til indsigt i hvilke data vi gemmer om dig og hvad vi bruger dem til. Henvendelse om indsigt skal ske til:

Aladdin vvs og Kiertner Kloak ApS,

Orehøjvej 7

3500 Værløse

Tlf.: 44 48 06 16

E-mail: aladdin@aladdin.dk

Sletning af data

Som udgangspunkt vil alle dine data blive slettet efter 5 år fra udgangen af det år, hvor kundeforholdet ophører.

Godkendelse af håndtering af data

Ved fortsat at være kunde eller oprette sig som kunde hos, godkender du/I vilkårene for håndtering af data

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver: Aladdin vvs og Kiertner Kloak ApS skriftligt tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles eksempelvis oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig skal du rette henvendelse på aladdin@aladdin.dk eller telefon 44 48 06 16.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, underskrevet service aftaler er i aflåst skab som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​​

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget og slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 04/25/2018

Skriftligt Samtykke

Konceptet "Samtykke" er den del af GDPR-lovgivningen. Samtykke kræves blandt andet hvis du vil modtage e-mails fra virksomheder. Kravet om samtykke skal beskytte dig fra at modtage e-mails, som du ikke ønsker eller finder relevante.

Hvilke persondata har vi = Vi har navn, adresse, post nr., telefonnr. Mailadresse.

Hvad gør vi med dem = De er gemt på computer via E-conomic og Ordrestyring og service aftale i mappe i aflåst skab.

Hvad er formålet med behandlingen = Vi bruger dem til at servicer vores kunder.

Hvem har adgang til de persondata, vi behandler = Kontoret, E-conomic, Ordrestyring, montører og samarbejdspartnere.

Hvornår bliver disse persondata slettet igen = Kunder der er opsagt vil bliver slette efter 5 år. Underskrevet service vil blive makuleret. Kunder der er i restance vil ikke blive slettet.

Ansatte der er opsagt /stoppet deres stilling bliver slettet efter 5 år.

Hvilken lovlig ret har vi til at behandle disse data =

1.

Behandlingen sker med samtykke for den registrerede.

2.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde eller indgå en kontrakt, som den registrerede er part i.

3.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til:

Aladdin vvs og Kiertner kloak ApS

Orehøjvej 7

3500 Værløse

Tlf.: 44 48 06 16

E-mail: aladdin@aladdin.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.​​

Kontakt os for et godt tilbud

Har du en kloak-ydelse du skal have udført, så send en henvendelse via formularen og vi vender hurtigst muligt tilbage.​

 
 
 
Vedhæft billeder til os *
 
Samtykke om dine persondata
Giv samtykke her *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Mere end 34 års erfaring | Tæt samarbejde med relevante fagfolk | Professionel kloak og VVS-installatør med fokus på kvalitet​

Firmaet

​FARUM KLOAKSERVICE

​Orehøjvej 7, Kirke Værløse

3500 Værløse

Telefon: 44 48 06 16

E-mail: ck@furesoevarme.dk

CVR: 40641025

Dine klagemuligheder

Er der opstået uoverensstemmelser i vores samarbejde har du mulighed for at indgive en klage til Byggeriets Ankenævn.