Højvandslukker

Et højvandslukke er en af flere løsninger, du kan vælge, hvis du har oplevet at få vand fra kloakken op gennem et toilet eller et afløb i din kælder og har fået oversvømmet kælderen med ildelugtende kloakvand. Du kan også vælge en pumpebrønd.

​Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen løber baglæns gennem kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder. Det kan ske, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Du er selv ansvarlig for, at sikre, at der ikke kommer kloakvand ind i din kælder.

Du må ikke selv montere et højvandslukker. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

​Hvad er et højvandslukke?

Et højvandslukke er en komponent med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse. Anvender man et højvandslukke med plastic-klapper skal man være opmærksom på eventuelle problemer med rotter, da de kan gnave sig igennem plastikklapperne som derved mister sin funktion.​

Flere gulvafløb i kælderen

Hvis der er flere gulvafløb i kælderen, kan man enten montere et højvandslukke i hvert gulvafløb. Eller man kan montere ét højvandslukke af på kloakrøret der, hvor de to gulvafløbs rør løber sammen.

​Højvandslukke til toilet

​Hvis der er toilet i kælderen skal man bruge et særligt højvandslukke. På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand. 

Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk. Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm. I parcelhuse eller på afløb fra rum i kælderen, som ikke bruges af mange, må der sættes et højvandslukke på stikledningen.

Ekstra lukke

Alle højvandslukker er forsynet med 2 klapper, og hvis man opdager en utæthed, fordi noget har sat sig i klemme under en klap, så kan alle højvandslukker låses via et lille håndtag, der sidder på højvandslukket. Den kloakmester, der monterer højvandslukket, skal instruere dig grundigt i, hvordan du lukker højvandslukket. I nærheden af højvandslukket skal der derfor ligge en vejledning i, hvordan højvandslukket bruges​

Kontakt os for et godt tilbud

Har du en kloak-ydelse du skal have udført, så send en henvendelse via formularen og vi vender hurtigst muligt tilbage.​

 
 
 
Vedhæft billeder til os *
 
Samtykke om dine persondata
Giv samtykke her *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Mere end 34 års erfaring | Tæt samarbejde med relevante fagfolk | Professionel kloak og VVS-installatør med fokus på kvalitet​

Firmaet

​FARUM KLOAKSERVICE

​Orehøjvej 7, Kirke Værløse

3500 Værløse

Telefon: 44 48 06 16

E-mail: ck@furesoevarme.dk

CVR: 40641025

Dine klagemuligheder

Er der opstået uoverensstemmelser i vores samarbejde har du mulighed for at indgive en klage til Byggeriets Ankenævn.