Klima & Energi

Klimatjek

Nu kan du få klimatilpasningstjek af boligen

For mange boligejere har skybrud og enorme mængder vand i kælderen været en fast tradition, når efterårsstormene slår til. Men kun hver femte dansker gør noget aktivt for at klimasikre boligen. Gør du?

Beskyt din bolig mod vejr og vind

Videnscenteret Bolius og Miljøstyrelsen står bag et nyt klimatjek, der kan afkode om din bolig vil blive ramt af oversvømmelser ved stormflod, skybrud eller kraftig regn over længere tid.

Vi er en del af de fagfolk, der er med i ordningen, for at hjælpe med din boligs klimasikring.
Derfor tilbyder vi et gennemgående tjek af dit hjem, så du kender alle forbedringsmuligheder i beskyttelsen mod klimaets kræfter.

8 måder at klimasikre mod skybrud

  • Højvandslukke, der beskytter din bolig mod kloakken. Ved skybrud lukker højvandslukket automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i huset.
  • Pumpebrønd, der kan pumpe spildevand fra kælderen til brønden og videre til kloakken, selv når kloaksystemet er overbelastet.
  • Omfangsdræn, der virker som en nedgravet tagrende langs husets fundament og leder overskydende vand væk for at beskytte fundament og sokkel mod fugt.
  • Nedsivningsløsninger, eller faskiner, der er et midlertidigt depot i jorden fyldt med sten, som regnvandet fra taget kan ledes hen til. Herfra synker vandet ned til grundvandet.
  • Grønt tag, der er en tagbelægning af græs eller stenurter til taget, som kan optage halvdelen af nedbøren, der falder på taget – og dermed aflaste kloakken.
  • Regnvenlig indkørsel, hvor fliserne erstattes med grus, perlegrus, granitskærver eller stenmel, som gør det lettere for regnvandet at absorberes af jorden.
  • Regnbed, der placeres et lavt sted mellem hus og skel. Herfra graves en rende til tagnedløbet og bedet med blomster, buske eller træer kan suge regnvandet til sig.
  • Regntønde, der kan tage imod de første 200 liter regnvand fra nedløbet. Vandet kan bagefter bruges til havevanding eller bilvask, så vi passer godt på grundvandet.

Bestil et klimatjek hos Furesø Varmeservice

Når du bestiller klimatjek, gennemgår vi din boligs regn- og spildevandsinstallationer. Efter vores besøg modtager du en rapport med forslag til forbedringer og reparationer, der sikrer din bolig fremover.

Ring til os på 44 48 06 16 for at høre mere om klimatjek af din bolig.

Læs mere på Skybrud.info, danskekloakmestre.dk, Klimatilpasning.dk og klimatilpas.nu.

Kontakt os for et godt tilbud

Ønsker du et uforpligtende tilbud, eller har du blot et spørgsmål til en opgave? Så send os en besked via formularen eller kontakt os på 44 48 06 16 eller info@furesoevarme.dk